Österlen 21–26 maj 2019

Reseledare: Magnus Ullman

Rosenfink, härlig färgklick i grönskan. Foto: Magnus Ullman

Vi möter det intensiva inflödet av vårfåglar i maj. Alla arter har nu kommit till Skåne och i varje dunge, varje lund på Österlen ljuder en nästan öronbedövande kör av nyanlända sångare, näktergalar, flugsnappare och andra. Den skira vårgrönskan spirar och många buskar och fruktträd står i full blom. Närheten till havet och det öppna busklandskapet längs kusten gör att man upplever det speciella Österlenljuset extra intensivt. Under några dagar i mitten av maj njuter vi av det intagande landskapet lika mycket som av fågellivet – även om det inte går att bortse från att alla ovanliga och svårsedda arter man möter här sätter en extra krydda på ett besök.

En stilla fika i Fyledalen. Foto: Magnus Ullman 

Österlen är som vackrast alla årstider – och det gäller speciellt i andra halvan av maj. Nästan alla fåglar har anlänt, grönskan är fortfarande skir, fågelkören ljuder öronbedövande, överallt blommar buskar och träd, och orkidémattorna breder prunkande ut sig. I torrare, sandigare partier blommar backsipporna.
 
Näktergalar smattrar, härmsångare exekverar sina smäktande, glidande toner och trädlärkor flöjtar mjukt och behagligt. På sina håll ljuder sommargyllingens fylliga vissling i den ljusgröna, nyutslagna bokskogen och just från Brantevik och norrut har rosenfinken sin främsta utbredning i Skåne. Brandkronad kungsfågel brukar sjunga på mer än ett håll och de flesta vårar brukar det numera finnas någon revirhållande svarthakad buskskvätta.

Fältpiplärkan trivs i sandig och torr miljö. Foto: Magnus Ullman

En allvarligt hotad art är fältpiplärka, men än finns ett stabilt bestånd på Österlen. I den mörka, skuggiga grönskan längs forsande vattendrag finns på flera håll dessutom häckande forsärla. Svart rödstjärt brukar hålla till i Simrishamns hamn. Gulhämpling är en art som liksom fältpiplärka har sin främsta svenska förekomst på Österlen. För att inte tala om kornsparv – som har sin enda svenska förekomst just på Österlen.
 
Sedan några år är lövgrodan vanlig och varje försök till nattsångarlyssning hämmas allvarligt av den högljudda lövgrodekonserten. Betydligt försyntare – och också mycket sällsyntare – är klockgrodorna. Det senaste groddjuret som återintroducerats på Österlen är grönfläckig padda – bekvämt nog för oss på promenadavstånd från vårt trevliga logi i Brantevik.
 
På senare år har humlepälsbiet (med sin enda svenska förekomst i Skillinge och Brantevik) uppmärksammats allt mer – i Brantevik har man till och med byggt en alldeles egen, gammaldags Skånevägg åt bina. Vi kontrollerar om några av bina är hemma.

Kornsparvarna brukar sjunga skallen av sig. Foto: Magnus Ullman

Över det hela svävar den gracila röda gladan, vanlig i större delen av Skåne och det gäller inte minst på Österlen. Under senare år har det också funnits en eller annan stationär ängshök i maj.
 
Smådoppingens bubblande kan höras från många smågölar och också gråhakedopping häckar på några lokaler.
 
Vårens fågelflyttning pågår ännu för fullt för de sena arterna och fortfarande kan mängder med sångare, flugsnappare, skvättor, rödstjärtar och törnskator vara på väg – möts de av dåligt väder kan buskagen längs stränderna fullkomligt krylla av dem.

Härliga buskmarker söder om Brantevik. Sjumilahojan. Foto: Magnus Ullman 

Under några korta dagars besök på Österlen kan man inte räkna med att hinna med alla fina fågellokaler – de är för många. Väder, vind, ornitologiska önskemål och de senaste rapporterna får styra. Vid bra sträckväder är sträckan Kåseberga–Sandhammaren ett lämpligt mål. Annars kan man promenera i härliga buskmarker längs stranden vid Gislövshammar, Hylkan och Tjörnedala eller se vad som rastar vid Risteören eller Morfarshamn. Den breda sandstranden vid Mälarhusen känns så exotisk att man knappt tror att man är i Sverige.
 
Några stora fågelsjöar finns inte på Österlen, däremot mindre våtmarker som Tore mosse, Glivarpa mosse, Glimminge mosse, Tommarps sjö, Torupa flo och Flodahusdammen. Gislövs Stjärna är en härlig skånsk lund med månghövdad fågelkör. Stenshuvud och den stora sandstäppen Ravlundafältet är välbekanta lokaler som bara inte får missas. Kanske hinner vi även ett besök vid Glimmingehus. Ibland häckar tornfalk i de gamla murarna.

Mindre flugsnappare, årlig i maj. Foto: Magnus Ullman

Också den mest inbitna fågelskådare på besök på Österlen brukar hänföras minst lika mycket av den frodiga grönskan i halvöppna, kuperade landskap med Östersjön som fond. Havets färg skiftar ständigt och utsikten mot Bornholm är sig aldrig lik från den ena dagen till den andra.
 
Magnus Ullman har skådat flitigt på Österlen sedan 1981 och är bosatt i Brantevik sedan 2004. Räkna med att han kan såväl fåglarna som fågellokalerna på sina fem fingrar! Detta är AviFaunas fjärde resa till Österlen.
Läs mer om Österlens fågelliv här. www.faglarosterlen.se/
 
Vi räknar med att kunna se ca 130–140 fågelarter under resan.

Kentska tärnor rör sig fram och tillbaka längs kusten. Foto: Magnus Ullman

Resrutt. Dag 1: Resan startar på Simrishamns station kl 17.00. Transfer till vårt logi i Brantevik där vi bor alla nätter. Middag. Dag 2: Gislövs Stjärna, Glimminge hallar, Glivarpa mosse, Glimminge mosse, Skillinge, Morfarshamn. Dag 3: Tygeåns mynning, Peppinge, Kåseberga, Ales stenar, Hagestads mosse, Sandhammaren, Gislövshammar, Hylkan. Dag 4: Ravlundafältet, Flodahusdammen, Bivackskogen, Björket, Stenshuvud, Grönet. Dag 5: Fyledalen, Furuhus mosse, Ingelstorps ängar. Dag 6: Simris strandäng, Forsemölla, Bäckhalladalen. Resan avslutas på Simrishamns station kl. 14.30.
 
Pris: ej fastställt (maximalt 7 delt.).

Enkelrumstillägg: ej fastställt.
Ungdomspris: ej fastställt.
Allt detta ingår:
Logi i dubbelrum på trevligt vandrarhem av god standard och i härlig Österlenmiljö
Helpension
Alla transporter
Svensk reseledare
Bidrag till AviFauna Naturresors fågelskyddsfond
Förhandsinformation om resan och artlista
Utförlig reserapport från resan

Klimat. Ofta soligt och behagligt runt 15-20° mitt på dagen (morgnar svalare). Men vädret är en smula oberäkneligt och regn och blåst kan förekomma.
 
Tempo. Lugnt.
 
Resans uppläggning är ännu preliminär. Är du intresserad kan du emellertid utan kostnad göra en intresseanmälan redan nu så hör vi av oss – med mer definitiva uppgifter, inklusive pris – så fort resan blir bokningsbar. Du kan då ta det avgörande beslutet om du vill följa med.  Kontakta AviFauna, tel. 0485-444 40. admin@avifauna.se

 

© AviFauna / BirdLife Sverige 2011-.

    Ansvarig för innehåll: Göran Pettersson, AviFauna. 
    AviFauna har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet.

    Webbplatsen använder cookies. Läs mer om cookies.
    SiteDirect admin