Falsterbo och Sydvästra Skåne
5–9 september 2018

Reseledare: Mattias Ullman

Vid Nabben koncentreras sträcket innan fåglarna beger sig ut över havet. Vid motvind passerar de ofta lågt och man får bra träning på småfåglarnas lockläten. Foto: Magnus Ullman

En stilla morgon på Nabben och mängder med fågel och fågelläten i luften! Så här i början på säsongen dominerar gulärla och trädpiplärka och vi får bra träning på deras lockläten. Bland alla finkar, svalor, ärlor etc finns också chansen att någon enstaka rödstrupig piplärka, forsärla eller fältpiplärka passerar för den som lyssnar noggrant! Över havet ser vi tärnor, simänder och med lite tur någon labb. På Måkläppen rastar vadare och över golfbanan jagar sparvhök eller kanske någon stenfalk innan de beger sig ut över havet på väg mot Danmark. När termiken kommer igång beger vi oss istället till Skanörs Ljung eller Falsterbokanalen där vi sitter ett par timmar och spanar rovfåglar på himlen. Antalet arter rovfåglar är som störst precis nu och en bra dag finns chansen på 12–15 olika arter. Vi lär oss att skilja de vanligare arterna bivråk, ormvråk, brun kärrhök, röd glada, sparvhök och tornfalk på ”jizzen”. De flesta dagar passerar också någon lärkfalk, pilgrimsfalk och fiskgjuse och med tur och skicklighet finns även chansen på brun glada, stäpphök eller mindre skrikörn. Om vädret inte passar för rovfåglar tittar vi istället på vadare eller rastande småfåglar; kring Falsterbohalvön finns det alltid mycket fågel i början på september! Om det ”larmas ut” någon ovanlig fågel i närheten åker vi också dit och tittar på den.

De flesta bivråkarna lämnar landet redan i skiftet augusti/september, men vi kommer att få se enstaka ungfåglar. Till skillnad från de adulta fåglarna passerar de ofta på ganska låg höjd. Foto: Mattias Ullman

Under en långhelg följer vi sträcket av tättingar, rovfåglar, vadare, änder och mycket annat vid den tid på året när artsammansättningen är som störst, mitten på september när man får med både de tidiga och de sena arterna. Vi är en liten grupp och satsar ambitiöst på att lära oss så mycket som möjligt om hur man känner igen sträckande fåglar: läten, siluetter, flockformationer etc. Men vi ska inte bara lära. Vi är också här för att imponeras och hänföras över de stora mängder fåglar av olika arter som samlas i Skåne i september.

När det gäller sträckande rovfåglar är Falsterbo helt outstanding i norra Europa! Därför besöks området varje höst också av mängder av ornitologer från hela Västeuropa. Falsterbohalvöns geografi och den smala passagen förbi Falsterbokanalen gör att många rovfåglar koncentreras här p.g.a. oviljan att flyga över vatten, innan de måste ge sig ut över Öresund. Vid bra termik sträcker flera arter på ganska hög höjd, men vissa kommer alltid på lägre höjd. Både vid Kanalen och vid Skanörs ljung tar flera arter rovfåglar ofta höjd tillsammans i s.k. ”skruvar”, där de under någon minut når högre och högre höjd, med hjälp av varma luftpaket, innan de sträcker vidare mot väst. Här får man ofta se vråkar tillsammans med glador, kärrhökar, sparvhökar, fiskgjuse och ibland även någon örn. Vi har en god chans att se omkring 15 arter rovfågel totalt på resan!

Kolabacken ligger strategiskt vid Parkeringen. Här får man snabbt en rimlig överblick på sträckande småfågel och rovfågel. Foto: Magnus Ullman

Falsterbo är bäst som sträcklokal vid måttliga vindar från väst eller syd. Skulle det bli mycket hårda vindar från väst eller öst kan Nordvästskåne eller Österlen vara ett alternativ för havsfågel respektive sträckande sjöfågel, men annars kommer vi att hålla oss i de sydvästra delarna av landskapet hela tiden.

Nästan varje höst ses det någon sällsynt örn i Skåne i början på september. Med lite tur är vi på rätt plats! Här en mindre skrikörn. Foto: Mattias Ullman

Början på september är den tid på året då flest olika rovfågelarter sträcker förbi Falsterbo. Vid vind från väst eller sydväst (dvs motvind för fåglarna) passerar sträcket ofta i en relativt smal korridor, även om fåglarna ibland har en ansenlig höjd. De flesta adulta bivråkarna har troligen redan lämnat landet och de stora mängderna ormvråk och röd glada har ännu inte börjat sträcka på allvar, men artdiversiteten är som störst just nu! Eftersom vi bor på samma ställe alla nätter och eftersom vårt område är så litet låter vi väder och vind bestämma program varje dag. Vid bra rovfågelsväder läggs fokus på detta mitt på dagen. Tempot kommer att vara relativt lugnt. Vid Skanörs revlar eller runt Foteviken blir det någon promenad på ca 2–3 km. Vädret är normalt mycket behagligt så här års och det är en smaksak om man väljer sandaler eller stövlar på vadarstränderna. Tubkikare rekommenderas!

Vid Stavstensudden eller på Skanörs revlar kan man ibland se 10 olika arter vadare springa tillsammans. Här en ung småsnäppa. Foto: Mattias Ullman

Vid Falsterbo fyrträdgård och fågelstation gör vi ett besök uppe i fyren. Vi träffar också deras guide som berättar för oss om verksamheten och visar upp ett par småfåglar i handen. Hur ser man enklast om det är en insektsätare eller en fröätare? Vad används de olika fjädrarna till? När på året ruggar fåglarna? Hur kan en lövsångare som är två månader gammal flytta ensam till Afrika?

Vi kommer också att träffa Naturvårdsverkets representant på Nabben. Han jobbar varje höst med att räkna de utsträckande fåglarna för att kunna övervaka långsiktiga trender för vilka arter som minskar och ökar.

Vid sydlig vind passerar en del simandsflockar på nära håll. Ofta sträcker flera arter i samma flock. Foto: Mattias Ullman

En halvtimmes körning från Höllviken finns Börringeområdet där det ofta samlas mycket rovfåglar. Här ser vi t.ex. massor av röda glador, vilka ännu inte riktigt börja sträcka på allvar. Det finns också bra chans på den ovanligare bruna gladan.
 
Mattias Ullman har skådat i Skåne i drygt tjugo år, och hinner varje höst genomföra åtskilliga dagsverken såväl i Falsterbo som runt ”Sjöarna” och Sydkusten. Höstarna 2004 och 2005 stod Mattias på Nabben hela säsongen och räknade det standardiserade sträcket för Naturvårdsverket. AviFaunas resor till Falsterbohalvön är mycket populära och det här blir sjunde resan dit.

Vi räknar med att kunna se ca 130 –140 fågelarter under resan.

Ute på Skanörs revlar samsas vadare, tärnor och måsar i härliga blandflockar! Foto: Mattias Ullman

Resrutt. Dag 1: Samling vid Malmö Central. Vi hinner med ett kortare stopp runt Foteviken innan vi åker till vårt logi i Höllviken. Dag 24: Skådning från morgon till eftermiddag, framför allt på Falsterbonäset. Vi kommer att besöka Nabben minst två morgnar och Falsterbokanalen/Skanörs ljung minst två dagar för att följa rovfågelsträcket. Utöver detta besöker vi de bästa vadarstränderna i området, tex Skanörs revlar, Foteviken eller Stavstensudden samt det rovfågelrika området kring Börringe-Näsbyholm en eftermiddag. En morgon tittar vi också in till Falsterbo fyr där vi får se ringmärkta småfåglar i handen. Samtliga nätter bor vi på Falsterbo Kursgård i Höllviken. Dag 5: Skådning under morgon och förmiddag. Under tidig eftermiddag transport till Malmö central där resan slutar.

 

Pris: 9.900 kr. (5–7 delt.).

Enkelrumstillägg: 1.200 kr.
Ungdomspris: 8.900 kr.
Allt detta ingår ingår:
Logi i dubbelrum på Falsterbo Kursgård

Helpension 
Transporter i minibuss 
Alla inträden och avgifter 
Ringmärkningsguidning 

Fågelskydd

Utförlig förhandsinformation 
Reserapport

 
Klimat. Kring 20°C de flesta dagar, men regn eller blåst kan förekomma.

Tempo. Enstorksresa, d.v.s. lugnt tempo, men med en eller två tidiga morgnar.
 

ANMÄLAN. Om du vill åka med anmäler du dig genom att maila admin@avifauna.se eller ringa 0485 444 40 vardagar mellan 9-15. Anmälningsavgiften är 2.500 kr och sätts in på bg. 5019–0453 (AviFauna).

 

Observera att vissa resor snabbt blir fullbokade. Är du osäker på bokningsläget bör du först kontakta AviFauna, tel. 0485-444 40. admin@avifauna.se

 
 

© AviFauna / BirdLife Sverige 2011-.

    Ansvarig för innehåll: Göran Pettersson, AviFauna. 
    AviFauna har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet.

    Webbplatsen använder cookies. Läs mer om cookies.
    SiteDirect admin