Önskemål utanför programmet

Vill du få ut mera av din resa? Sulawesi 2010. Foto: Göran Pettersson

Då och då får vi önskemål från våra resenärer att de vill avresa innan den ordinarie resan startar eller att man vill stanna kvar på resmålet efter att den ordinarie resan avslutats. Ibland ordnar vi transporter, logi och lokalguide, allt efter önskemål. För många är det här ett bra tillfälle att passa på att förlänga semestern, man är ju så att säga redan på plats. 

 

Vi tycker att det är trevligt att fler och flera utnyttjar sin begränsade restid. 
 
För AviFauna innebär detta dock en del administrativt merarbete. För detta merarbete tar AviFauna ut en kostnad på 800:- då resenären önskar göra tillägg utöver det ordinarie reseprogrammet.

 

Notera att AviFauna debiterar ingen extraavgift då resenären tar sig på egen hand till resmålets startort, t ex Malaga, Istanbul eller någon annan startort i resans program.

 

 
 

© AviFauna / BirdLife Sverige 2011-.

    Ansvarig för innehåll: Göran Pettersson, AviFauna. 
    AviFauna har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet.

    Webbplatsen använder cookies. Läs mer om cookies.
    SiteDirect admin