Några av de arter vi hoppas se i Iran

Svart frankolin, dvärgskarv, dvärgrördrom, kohäger, rallhäger, silkeshäger, purpurhäger, brun glada, stäpphök, örnvråk, rödfalk, styltlöpare, ökenlöpare, rödvingad vadarsvala, ökenpipare, rödflikvipa, sumpvipa, tereksnäppa, långnäbbad mås, Saunders småtärna, vitvingad tärna, iltärna, vitbukig flyghöna,palmduva, blek tornseglare, alpseglare, stubbstjärtseglare,smyrnakungsfiskare, gråfiskare, grön dvärgbiätare, grön biätare, biätare, blåkråka, indisk blåkråka,härfågel, balkanspett, stenökenlärka, kalanderlärka, korttålärka, tofslärka, afrikansk klippsvala, rostgumpsvala, rödstrupig piplärka, citronärla, vitkindad bulbyl, hypokolius, trädnäktergal, sydnäktergal, vitstrupig näktergal, isabellastenskvätta, nunnestenskvätta, streckad prinia, papyrussångare, basrasångare, eksångare, östlig sammetshätta, mindre flugsnappare, irakskriktrast, afghanskriktrast, östlig klippnötväcka, purpursolfågel, isabellatörnskata, turkestantörnskata,rödhuvad törnskata, alpkråka, mesopotamisk kråka, tamarisksparv, gulstrupig stensparv och ökenfink.

Irania (vitstrupig näktergal) – given målart. Foto: Magnus Ullman
 
 

© AviFauna / BirdLife Sverige 2011-.

    Ansvarig för innehåll: Göran Pettersson, AviFauna. 
    AviFauna har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet.

    Webbplatsen använder cookies. Läs mer om cookies.
    SiteDirect admin