Ulf Ottosson, Mellbystrand
Tel 070–227 90 73

uo@avifauna.se

 

Ekolog och frilansforskare med rötter i Laholm och Ottenby, med flyttfåglar som största intresse och har under de senaste 30 åren forskat såväl i tropikerna som under 5 expeditioner till Arktis. Sedan 1994 bor Ulf i Luxemburg. Ungefär en tredjedel av året undervisar och forskar Ulf på A.P. Leventis Ornithological Research Institute i Jos, Nigeria. Intressefältet i Nigeria inkluderar forskning med ett tiotal doktorander på, förutom fåglar, också lejon, elefanter, fjärilar, naturvård m.m. 2012 gjorde Ulf sin femtionde (!) resa till Nigeria och han har dessutom varit flera gånger i Ghana vilket givet honom en unik kännedom om den västafrikanska fågelfaunan. Ulf har också besökt alla övriga kontinenter ett flertal gånger (inkl. Antarktis). Förutom fåglar är vin och god mat Ulfs stora passion.

Foto: Talatu Tende

 
 

© AviFauna / BirdLife Sverige 2011-.

    Ansvarig för innehåll: Göran Pettersson, AviFauna. 
    AviFauna har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet.

    Webbplatsen använder cookies. Läs mer om cookies.
    SiteDirect admin