Curt Johnsson ("Curre Skåning"), Österbybruk
Tel 0705-43 37 43 (kv)
 
Curre är i korthet en skåning som via Västkusten hamnat i Uppland. Intresserad av fältbestämning.
Han har lett resor till Spetsbergen, Kanarieöarna, Lesbos, Israel, Förenade arabemiraten, Östra Kina och Tibetanska höglandet/Himalaya.
 
Född och uppväxt på landet i snapphanebygden norr om Hässleholm. Låg som liten på rygg i gräset och tittade på svalorna och fick från fuktängarna vid ån tidigt lära sig att uppskatta storspovens drill. Ganska sent väckt som skådare och ödet ville att han, första gången han var ute och skådade, var exkursionsledare för en grupp elever på Munka Ljungby folkhögskola – där han själv också var elev. Det gick naturligtvis bara så där, även om han läst på sjöfåglarna i Perstorpsdammarna före utflykten. Efter en kortare period som jordbruksutbytestudent i Alberta, Kanada, och M-lärarexamen i Kristianstad flyttade Curre så småningom till Göteborg där han gick biologprogrammet med zoologisk ekologisk inriktning. Detta ledde till amatörforskning på rödstjärt inom LUVRE i Ammarnäs, Lappland i 17 år. Han läste även en termin ekonomisk historia, av ren nyfikenhet.
 
Efter sju år på Västkusten, inklusive Hindås, flyttade han till Ultuna i Uppsala och har därefter rotat sig i norra Uppland i fågelrika marker sydväst om Dannemora. Stenknäck är vanlig på fågelmatningen, men gråspett har varit på tillfälligt besök, liksom t.ex. sparvuggla. Hemifrån kan han bl.a. höra trana, rördrom, gråhakedopping och kornknarr och vissa år småfläckig sumphöna. Det är inte långt till flera slagugglerevir. 3-4 lodjursrevir finns inom 15 km hemifrån – och lon är obsad och klaaar! Curre arbetar sen många år som klasslärare på mellanstadiet i Bälinge, 15 km norr om Uppsala, ett arbete han trivs ypperligt med.
 
Curre har skådat i Europa, Nordamerika och Asien. En rejäl rundtur med egen bil i norra Egypten och en del fåglar fotograferade där kan knappast räknas in i sammanhanget. En annan långtur har spenderats i Turkiet och en tredje i Israel. Under två månaders tid i Israel besökte Curre alla då kända fågellokaler i landet. Alla fina fågelmöten där till trots, leopard och djungelkatt gav de starkaste upplevelserna. De senaste två vintrarna har Curre och hans sambo Annika Rastén varit i Oman – ett nytt favoritland vid skådarhorisonten. Till Curres favoritfåglar räknas bl.a. rödstjärt, ladusvala, gammal ismås, hypocolius och storfalkar. Curre har genom hela sin skådarkarriär varit intresserad av fältbestämning och drar sig inte för att grotta ner sig i fjädergrupper. Ju svårare en fågel är att bestämma, ju längre kan han tänka sig att dra. De senaste dragen hade utfärgad svartstrupig järnsparv och hane kaspisk pipare som målarter. De var väldigt svåra att bestämma. Tro det den som vill! Curre har även varit redaktör för Fåglar i Uppland under sex år.
 

Foto: Yngve Hareland 

 

© AviFauna / Sveriges Ornitologiska Förening 2011-.

    Ansvarig för innehåll: Göran Pettersson, AviFauna. 
    AviFauna har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet.

    Webbplatsen använder cookies. Läs mer om cookies.
    SiteDirect admin