Anders Blomdahl, Ronneby

Tel 0709–32 66 63

 
Bor i Ronneby mitt i Blekinge. Utbildad miljöingenjör. Har tidigare jobbat sju år som miljöinspektör, men jobbar sedan 2007 som miljökonsult. Har suttit i Rrk Blekinge mellan åren 1990-2004. Tillträdde därefter som sekreterare i Raritetskommittén i december 2004 och satt på den posten till november 2008. Författare till ett antal artiklar i olika fågeltidskrifter. Var tidigare aktiv studiecirkelledare inom ämnet ornitologi. Är en av författarna till artbestämningsboken Sjöfågelguiden. Jobbade som fågelskådarguide och ringmärkare i Eilat, Israel våren 1997. Skådar helst på norra halvklotet och bland favoritdestinationerna märks Alaska, Oman och Kazakstan. Bland övriga intressen märks träning, kost och hälsa, samt musik och sport. Anders har alltid med sig kameran på resorna och hans bilder hittar du här.

 

Foto: AB

 

© AviFauna / Sveriges Ornitologiska Förening 2011-.

    Ansvarig för innehåll: Göran Pettersson, AviFauna. 
    AviFauna har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet.

    Webbplatsen använder cookies. Läs mer om cookies.
    SiteDirect admin