Resor för regionalföreningarna

Stockholm Ornitologiska Förening i Indien, januari 2013. Foto: Göran Pettersson
Som en service åt regionalföreningarna i BirdLife Sverige arrangerar AviFauna resor åt regionalföreningarna och deras medlemmar. Resmålen tas fram tillsammans med regionalföreningarna och är i första hand öppna för medlemmar i respektive regionalförening.

Stockholms Ornitologiska Förening

Centrala Spanien, april – maj 2016

© AviFauna / Sveriges Ornitologiska Förening 2011-.

    Ansvarig för innehåll: Göran Pettersson, AviFauna. 
    AviFauna har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet.

    Webbplatsen använder cookies. Läs mer om cookies.
    SiteDirect admin