Svenska Resebyråföreningan (SRF)

AviFauna Naturresor är nu medlem i Svenska Resebyråföreningen. Det är en kvalitetstämpel för verksamheten som är viktig nu när SOF-BirdLifes egen resebyrå profileras ytterligare på nya marknader.  

Det är inte vem som helst som får vara med utan flera krav måste uppfyllas, bl a:
  • Ett företag som är medlem i Svenska Resebyråföreningen bedriver yrkesmässig resebyråverksamhet. Personalen är kompetent och erfaren samt väl insatt i för branschen gällande lagar och regler
  • Företaget har ställt erforderliga resegarantier till Kammarkollegiet och kan påvisa tillfredställande ekonomiska resurser och resultat
  • Företaget följer beslut fattade i Allmänna reklamationsnämnden samt följer UD:s reserekommendationer

Vi är förstås mycket stolta över att få vara med i det här sammanhanget.
 

© AviFauna / Sveriges Ornitologiska Förening 2011-.

    Ansvarig för innehåll: Göran Pettersson, AviFauna. 
    AviFauna har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet.

    Webbplatsen använder cookies. Läs mer om cookies.
    SiteDirect admin