Svenska Resebyråföreningan (SRF)

AviFauna Naturresor är nu medlem i Svenska Resebyråföreningen. Det är en kvalitetstämpel för verksamheten som är viktig nu när BirdLife Sveriges egen resebyrå profileras ytterligare på nya marknader.  

Det är inte vem som helst som får vara med utan flera krav måste uppfyllas, bl a:
  • Ett företag som är medlem i Svenska Resebyråföreningen bedriver yrkesmässig resebyråverksamhet. Personalen är kompetent och erfaren samt väl insatt i för branschen gällande lagar och regler
  • Företaget har ställt erforderliga resegarantier till Kammarkollegiet och kan påvisa tillfredställande ekonomiska resurser och resultat
  • Företaget följer beslut fattade i Allmänna reklamationsnämnden samt följer UD:s reserekommendationer

Vi är förstås mycket stolta över att få vara med i det här sammanhanget.
 
 

© AviFauna / BirdLife Sverige 2011-.

    Ansvarig för innehåll: Göran Pettersson, AviFauna. 
    AviFauna har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet.

    Webbplatsen använder cookies. Läs mer om cookies.
    SiteDirect admin