African Jacana. Chobe NP, Botswana. Foto: Göran Pettersson
I Tropiska Afrika samarbetar AviFauna i huvudsak med African Bird Club.
Projekt som fått bidrag från AviFauna
Ambonara Wetlands på Madagaskar
Lake Nokoué i Benin
Tsitongambarika Forest på Madagaskar
Red-throated Bee-eater i Gambia
Hinde’s Babbler i Kenya
Ebakken Ecolodge i Nigeria
Positive Footprints i Ghana
 
 

© AviFauna / BirdLife Sverige 2011-.

    Ansvarig för innehåll: Göran Pettersson, AviFauna. 
    AviFauna har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet.

    Webbplatsen använder cookies. Läs mer om cookies.
    SiteDirect admin