AviFaunas Fågelskyddsfond

Blue och Wattled Crane. Sydafrika. Foto: Göran Pettersson
För varje resenär som reser med AviFauna går 150 kr/vecka till en särskild fågelskyddsfond. Det är alltså utöver AviFaunas eventuella vinst, som också kommer fågelskyddet till del genom att tillfalla BirdLife Sverige.  I storleksordningen 100 000 kr skänks direkt till fågelskydd varje år. Beloppen ligger oftast i spannet 10 000 – 40 000 kr per tillfälle och riktas främst mot utvecklingsländer som vi besöker, men vi har även bistått svenska projekt genom åren. Som kanaler använder AviFauna oftast nationella BirdLife-partners samt väletablerade, regionala organisationer såsom African Bird Club (ABC), Oriental Bird Club (OBC) och Ornithological Society of the Middle East, Caucasus and Central Asia (OSME), till vilka AviFauna räknas som ”Corporate Sponsor”. Projekt som förutom naturvård också uppmuntrar till informationsspridning samt medverkan från och förbättringar för lokalbefolkningen prioriteras högt.
 
Vi är mycket stolta över att kunna bidra med att göra världen bättre för de fåglar vi älskar och AviFauna vill passa på att tacka alla resenärer som rest med oss och därmed bidragit till att hjälpa utsatta fåglar (och människor) som verkligen behöver det! Under två decennier har ni varit med och stöttat fågelskyddsprojekt runt om i världen med över 1 miljon kronor. Vi tror att vi är rätt ensamma om den bedriften i den annars så kommersiella fågelresemarknaden.
"Corporate Sponsor"
AviFauna har ett långsiktigt samarbete med fågelskyddsorganisationerna African Bird Club, Oriental Bird Club och Ornithological Society of the Middle East, Caucasus and Central Asia. Vi har därför av dessa organisationer utnämnts till "Corporate Sponsor".

Läs mer om dessa organisationer på deras respektive hemsida:
 
 

© AviFauna / BirdLife Sverige 2011-.

    Ansvarig för innehåll: Göran Pettersson, AviFauna. 
    AviFauna har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet.

    Webbplatsen använder cookies. Läs mer om cookies.
    SiteDirect admin