AviFaunas observerade däggdjur

Black-and-white Colobus, Uganda. Foto: Daniel Bengtsson 

AviFauna är ju kända inte enbart för alla fåglar som ses under resorna. Genom åren har det även blivit en hel del däggdjursskådning. Här kan du se vilka arter vi har sett under resorna och i vilka faunageografiska regioner vi har sett flest arter.

På många av våra resor ligger tyngdpunkten under vissa dagar på just däggdjursskådning. Framför allt på våra resor till Öst- och Sydafrika, Indien, Antarktis, Australien och tibetanska höglandet ser vi många spännande däggdjursarter. Allt fler av AviFaunas deltagare har ett stort intresse även för däggdjur och numera upprättas ordentliga artlistor för observerade däggdjur i så gott som varje reserapport.


Reserapporter från resorna hittar du här

 

AviFaunas däggdjurslista följer taxonomin i Mammals of the World, A Checklist av Andrew Duff och Ann Lawson (2004). De svenska namnen följer namngivningen i Bonniers Jordens Djur, band 1–6 (1996).

AviFaunas observerade däggdjur 1985 – 2014

 
 

© AviFauna / BirdLife Sverige 2011-.

    Ansvarig för innehåll: Göran Pettersson, AviFauna. 
    AviFauna har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet.

    Webbplatsen använder cookies. Läs mer om cookies.
    SiteDirect admin