Holarktis fåglar

Hyrkanmes Poecile hyrcanus avskiljs nu som en egen art. Förutom AviFaunas resenärer är det över huvud taget mycket få skådare som sett denna fågel! Iran, april 2013. Foto: Magnus Ullman
BirdLife Sveriges taxonomiska kommitté presenterar i Vår Fågelvärld 2/2014 en revidering av systemtiken hos fåglarna i Europa och andra delar av Holarktis. (Den föregående revideringen presenterades i VF 6/2012.)
 
Den nya systematiken får bland annat till följd att Holarktislistan ändras på följande punkter:
 • Marockansk frankolin och Erckels frankolin flyttas till ett nytt släkte och får namnen Pternistis bicalcaratus respektive Pternistis erckelii.
 • Amerikansk rörhöna Gallinula galeata avskiljs från rörhöna Gallinula chloropus
 • Flera vadare flyttas till släktet Calidris, nämligen prärielöpare Calidris subruficollis, brushane Calidris pugnax, bränningsnäppa Calidris virgata, skedsnäppa Calidris pygmea och myrsnäppa Calidris falcinellus. Vad gäller den nya ordningsföljden inom släktet Calidris se VF 2/2014
 • Kelptrut Larus dominicanus blir nytt namn på dominikanertruten
 • Saunders småtärna Sternula saundersi avskiljs från småtärna Sternula albifrons
 • Ordet ”taiga” i många fågelnamn följer inte gängse svensk stavning och därför ändras stavningen för följande arter: tajgahök, tajgabeckasin, tajgagök, tajgablåstjärt, tajgasångare, bergtajgasångare och tajgaflugsnappare
 • Arabisk dvärguv Otus pamelae och sokotradvärguv Otus socotranus avskiljs som separata arter från afrikansk dvärguv Otus senegalensis
 • Vedspett Picoides dorsalis med förekomst i Nordamerika avskiljs från tretåig hackspett Picoides tridactylus
 • Flera arter inom släktet Luscinia förs till nya släkten, bland annat rubinnäktergal Calliope calliope, blånäktergal Larvivora cyane och drillnäktergal Larvivora sibilans
 • Maghrebstenskvätta Oenanthe halophila och arabstenskvätta Oenanthe lugentoides avskiljs som separata arter från sorgstenskvätta Oenanthe lugens
 • Guldtrast får det nya vetenskapliga namnet Zoothera aurea i samband med att den avskiljs från tigertrast som behåller det tidigare gemensamma namnet Zoothera dauma
 • Jemensångare förs till släktet Sylvia och får namnet Sylvia buryi
 • Rostsångare Sylvia inornataavskiljs från rödstrupig sångare Sylvia cantillans (redan tidigare har dessutom moltonisångare Sylvia subalpina avskilts som en egen art)
 • Kamtjatkanordsångare Phylloscopus examinandus och japansk nordsångare Phylloscopusxanthodryas avskiljs som separata arter från nordsångare Phylloscopus borealis
 • Hyrkanmes Poecile hyrcanus avskiljs från balkanmes Poecile lugubris
 • Svarthuvad pungmes Remiz macronyxvitkronad pungmes Remiz coronatus och kinesisk pungmes Remiz consobrinus avskiljs som separata arter från pungmes Remiz pendulinus
 • Indisk sommargylling Oriolus kundoo avskiljs från sommargylling Oriolus oriolus
 • Turkestantörnskata Lanius phoenicuroides avskiljs från isabellatörnskata Lanius isabellinus
 • Iberisk varfågel Lanius meridionalis avskiljs från ökenvarfågel som istället får namnet Lanius elegans
 
Se till att gå igenom dina gamla AviFauna-rapporter och se var någonstans du kan uppdatera!

Hela den nya Holarktislistan hittar du här (uppdaterad 2014-04-11).
 
 

© AviFauna / BirdLife Sverige 2011-.

    Ansvarig för innehåll: Göran Pettersson, AviFauna. 
    AviFauna har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet.

    Webbplatsen använder cookies. Läs mer om cookies.
    SiteDirect admin